AlfaCare AS personvernerklæring

1. Innhenting og lagring av personvernopplysninger

AlfaCare AS behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. AlfaCare AS behandler følgende opplysninger:

 

Privatkunder: Navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse og telefonnummer

Bedriftskunder: Firmanavn, organisasjonsnummer, adresse, postnummer, poststed, telefon, navn og e-postadresse til kontaktperson(er).

 

AlfaCare AS oppbevarer kun opplysninger om personer / bedrifter som selv velger å registrere seg som kunde. Det er frivillig å registrere seg som kunde hos AlfaCare AS. For å registrere seg som kunde hos AlfaCare AS må nevnte opplysninger registreres i skjema på www.alfacare.no eller over telefon eller e-post. Opplysningene innhentes og lagres med det formål å levere produkter kunden bestiller samt kommunikasjon rundt bestillinger. AlfaCare AS behandler kun de opplysninger kunden / leverandøren selv oppgir. Opplysningene lagres på kundekort i klient som krever innlogging med brukernavn og passord. Informasjonen er kun tilgjengelig på intern server som også krever innlogging med brukernavn og passord. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR forordningens Artikkel 6 punkt 1.b.

 

2. Nettstatistikk

AlfaCare AS samler inn statistikk om aktivitet på www.alfacare.no i Google Analytics. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker.

 

3. Informasjonskapsler (cookies)

AlfaCare lagrer informasjon om besøkende ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i nettleseren din. Ved å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

 

4. Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra www.alfacare.no. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med informasjon om produkter, kurs, tilbud og annen relevant informasjon. For å kunne sende nyhetsmailene, er det nødvendig å registrere seg med e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. AlfaCare AS vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsmailen.

 

5. Liste over kursdeltakere

Når du melder deg på kurs blir enkelte av dine kundeopplysninger lagret i skjema med oversikt over kursdeltakere. Dine opplysninger blir ikke delt med andre tredjeparter så fremt det ikke er praktisk nødvendig for gjennomføring av kurset (f. eks. ved hotellopphold).

 

6. Dine rettigheter

AlfaCare AS behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

 

7. Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger AlfaCare AS foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. Dersom du er registrert i AlfaCare AS systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten. Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

 

8. Sletting og retting av mangelfulle personopplysninger

Dersom AlfaCare AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at AlfaCare AS skal slette eller rette de mangelfulle opplysningene. AlfaCare AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger. Sletting skal suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes. AlfaCare AS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. AlfaCare AS skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. Dersom du mener at AlfaCare AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

 

9. Behandlingsansvarlig

AlfaCare AS er Behandlingsansvarlig for opplysninger om kunder og leverandører. On4u Systemitech er Databehandler. Håndteringen følger GDPR forordningen sine krav og dokumenteres i en egen Databehandleravtale mellom AlfaCare AS og On4u Systemitech.

 

10. Personvernombud

AlfaCare AS har personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet håndterer forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik. Henvendelser kan rettes til: AlfaCare AS v/personvernombud, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden eller på e-post post@alfacare.no.

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.